Amuk - Khalifah Yang Sempurna

Kalau cari mesti jumpa

Apa saja

Kalau jumpa mesti tahu

Apa benda

Kalau tahu mesti hidup

Macam khalifah

Kalau hidup mesti mahu

Sempurna

Mahu jadi orang

Mahu turun padang

Tolong orang susah

Mahu beri tolong

Tidak kira siapa

Tidak pilih bulu apa

Mahu jadi orang

Yang lapang dada

Mahu turun padang

Tengok anak bangsa

Mahu beri tolong

Pada kecil besar

Miskin kaya sama saja

Mahu turun padang

Mahu beri tolong

Pada kecil besar

Kalau cari mesti jumpa

Apa saja

Kalau jumpa mesti tahu

Apa benda

Kalau tahu mesti hidup

Macam khalifah

Kalau hidup mesti mahu

Sempurna

Mahu jadi orang

Jadi jiwa besar

Mahu turun padang

Tolong orang susah

Mahu beri tolong

Tidak kira siapa

Tidak pilih bulu apa

Mahu jadi orang

Yang lapang dada

Mahu turun padang

Tengok anak bangsa

Mahu beri tolong

Pada kecil besar

Miskin kaya sama saja

Mahu turun padang

Mahu beri tolong

Pada kecil besar

Tags: #A #Amuk #Indonesia