Betharia Sonata - Papa Mama Sudah Tahu

Sioh ale nyong, Mama su tau
Kalo ale mau maso minta beta ee
Tapi Mama bilang jangan takaruang
Mama pulang tanya dari Papa dolo

Sioh ale nyong, Papa su tau
Kalau ale mau kaweng dengan beta ee
Tapi Papa bilang ator bae bae
Jangan sampe nanti (eso lusa) bakalai

Skarang Papa sudah tau
Mama juga sudah tau
La jangan ale biking ale pung mau
Kalau Papa sudah tau
Mama juga sudah tau
La jangang ale iko, ale punya mau mau

Sioh ale nyong, la mari nyong
Cuma ada satu yang beta minta
Ee jangang tinggal beta
La jangang tinggal beta
Bisa-bisa rumah tangga cilaka

Bisa bisa rumah tangga cilaka
Bisa bisa katong dua cilaka

Tags: #B #Betharia Sonata #Indonesia