Hetty Koes Endang - Cinta Ketok Magic

Ari cinta kang

Sanes ketok magic

Di tutup tutup

Teu kengeng sidik

Cinta keudah peuli

Rintih taliti memeh kapeuting

Ari cinta kang

Sanes supermarket

Di aya aya

Cinta

Aya duriat

Kanyaah manteng

Geuning gumelis

Ari cinta

Ari cinta

Endah rasana

Suka jeung duka

Ari cinta

Ari cinta

Lamun kapakeur

Sok luluasan

Pinuh pangorbanan

Pinuh kasabaran

Pinuh rasa heman

Pinuh ka imanan

Ari cinta kang

Sanes ketok magic

Di tutup tutup

Teu kengeng sidik

Cinta keudah peuli

Rintih taliti memeh kapeuting

Ari cinta kang

Sanes supermarket

Di aya aya

Ngarah kapelet

Cinta

Aya duriat

Kanyaah manteng

Geuning gumelis

Ari cinta kang

Sanes ketok magic

Di tutup tutup

Teu kengeng sidik

Cinta keudah peuli

Rintih taliti memeh kapeuting

Ari cinta kang

Sanes supermarket

Di aya aya

Ngarah kapelet

Cinta

Aya duriat

Kanyaah manteng

Geuning gumelis

Ari cinta

Ari cinta

Endah rasana

Suka jeung duka

Ari cinta

Ari cinta

Lamun kapakeur

Sok luluasan

Pinuh pangorbanan

Pinuh kasabaran

Pinuh rasa heman

Pinuh ka imanan

Ari cinta kang

Sanes ketok magic

Di tutup tutup

Teu kengeng sidik

Cinta keudah peuli

Rintih taliti memeh kapeuting

Ari cinta kang

Sanes supermarket

Di aya aya

Ngarah kapelet

Cinta

Aya duriat

Kanyaah manteng

Geuning gumelis

Tags: #H #Hetty Koes Endang #Indonesia