Hetty Koes Endang - Jalan Braga

Jalan Braga jalan intelek

Tidak boleh masuk keretek

Becak roda bemo honda jalanna muter

Ber datang ti kaler
Jalan Braga jalan intelek

Tidak boleh masuk keretek

Becak roda bemo honda jalanna muter

Ber datang ti kaler

Tags: #H #Hetty Koes Endang #Indonesia