Iyeth Bustami - Semalam Di Malaysia

Aku pulang

Dari rantau

Ber tahun tahun di negri orang

Oh Malaysia

Oh di mana

Kawan dulu

Kawan dulu

Yang sama ber juang

Oh Malaysia

Ke kasih hati pun

Telah pula hilang

Hilang tiada pesan

Adu hai nasib

Apakah daya

Cinta hamba

Hati merana

Mana kanda

Inilah kisahku semalam

Di Malaysia

Diri t'rasa sunyi

Aduhai nasib

Apakah daya

Aku hanya

Seorang pengem bara

Yang hina

Ke kasih hati pun

Telah pula hilang

Hilang tiada pesan

Adu hai nasib

Apakah daya

Cinta hamba

Hati merana

Mana kanda

Inilah kisahku semalam

Di Malaysia

Diri t'rasa sunyi

Aduhai nasib

Apakah daya

Aku hanya

Seorang pengem bara

Yang hina

Tags: #I #Iyeth Bustami #Indonesia