Nikita - Ya Tuhan PunyaMulah

Ya Tuhan punyaMulah

Kebesaran dan kejayaan

Ya Tuhan punyaMulah

Kehormatan kemasyuran

Dan keagungan

Segala yang di langit

Dan yang di bumi

KepunyaanMu

Hosana bagi sang Raja

Hosana di tempat yang

Maha tinggi

Hosana hosana

Hosana bagi Dia

Ya Tuhan punyaMulah

Kebesaran dan kejayaan

Ya Tuhan punyaMulah

Dan keagungan

Segala yang di langit

Dan yang di bumi

KepunyaanMu

Hosana bagi sang Raja

Hosana di tempat yang

Maha tinggi

Hosana hosana

Hosana bagi Dia

Hosana

Hosana

Hosana

Hosana bagi Dia

Hosana bagi sang Raja

Hosana di tempat yang

Maha tinggi

Hosana hosana

Hosana bagi Dia

Hosana bagi Dia

Hosana bagi Dia

Tags: #N #Nikita #Indonesia