Pitta Rose Girsang - Molo Adong Tikki

Molo adong tingki pajumpang,
Ingkon adong tingki marsirang,
Hansit ma I lao marsirang
Ala ro sunina mardongan.
Tuhanta ma mangaramoti,
Paima jumpang musengani.

Tuhanta Jesus pardomuan,
Di hita angka na mardongan,
Dao donok pe maringanan,
Tongtong ma masitangiangan,
Tuhanta ma mangaramoti,
Paima jumpang musengani.

Molo malungun rohamuna,
Asa sihol ni rohamuna,
Sai dok ma ditangiangmuna,
Goar ni na dirohamuna,
Tuhanta ma mangaramoti,
Paima jumpang musengani

Tags: #Pitta Rose #Indonesia