Roni Chaniago - Jampi si tukang tanuang

Lah mambumbuang asok kumayan
Mambumbuang tabang ka baliak awan
Bungo nan sadang dalam ganggaman
Hilang di baok diak oi dek angin lalu

Oi limau puruik nan tumbuah sabatang
Babuah labek di parak urang
Adiak den jampuik den gungguang tabang
Tabang nan indak ka pulang lai...
Adiak den jampuik den gungguang tabang
Tabang nan indak ka pulang lai...

Tags: #R #Roni Chaniago #Indonesia