Sulis - Ya Allah

Ya Allah-Sulis

Ya Allah

*Ya ’Aliyyu Ya Kabir

Ya ’Aliimu Ya Qodir

Ya Sami’u Ya Bashir

Ya Lathifu Ya Khobir Ya Allah…

Wahai yang maha suci

Sekilas pandanglah kami

Wahai maha pengasih

Curahkan kasih sayang-Mu

Tiada lagi dayaku

Harap hanya dari-Mu

Ya ’Aliyyu Ya Kabir

Ya ’Aliimu Ya Qodir

Ya Sami’u Ya Bashir

Ya Lathifu Ya Khobir Ya Allah…

Ya Qowiyyu Ya Matiin Shorofallah Syahrol Mu’dzien

Ya Qohharu Ya Jabbar Ya ’Aunal Mu’miniin

Ya ’Aliyyu Ya Kabir

Ya ’Aliimu Ya Qodir

Ya Sami’u Ya Bashir

Ya Lathifu Ya Khobir Ya Allah…

*Music*

Ya Allah tuhanku Terangi hidupku

Tangis senjataku Do’a harapanku

Ya Allah Ya Robbi… Ya Allah…

Ya ’Aliyyu Ya Kabir

Ya ’Aliimu Ya Qodir

Ya Sami’u Ya Bashir

Ya Lathifu Ya Khobir Ya Allah…

Ya Arhamar Rohimin Ya Akromal Akrimin

Ya Khoiror Roziqin Ya Amanal Kho’ifin

Ya Waliyyal Mu’minin Ya Ghafirol Mudznibin

Ya ’Aliyyu Ya Kabir

Ya ’Aliimu Ya Qodir

Ya Sami’u Ya Bashir

Ya Lathifu Ya Khobir Ya Allah…

Ya Allah… Ya Allah…

Ya Allah…

Tags: #S #Sulis #Indonesia