Paul McCartney - Oo You

Look like a woman,
Terlihat seperti wanita,
Dressed like a lady.
Berpakaian seperti seorang wanita.
Talk like a baby, ooh-ooh,
Bicara seperti bayi, ooh-ooh,
Love like a woman, ooh-ooh-ooh-ooh.
Cinta seperti wanita, ooh-ooh-ooh-ooh.

Ooh-ooh, you,
Ooh-ooh, kamu,
Ow!
Ow!
Ooh, you.
Ooh, kamu.

Walk like a woman, ooh-ooh,
Berjalan seperti wanita, ooh-ooh,
Sing like a blackbird, ah-ha.
Bernyanyi seperti burung hitam, ah-ha.
Eat like a hungry, ooh-ooh,
Makan seperti lapar, ooh-ooh,
Cook like a woman, ooh-ooh-ooh-ooh.
Masak seperti wanita, ooh-ooh-ooh-ooh.

Ooh-ooh, woman, oh-oh-oh.
Ooh-ooh, wanita, oh-oh-oh.
Ow!
Ow!
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh,
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh,
Ooh, you.
Ooh, kamu.

Look like a woman,
Terlihat seperti wanita,
Oo-oo-oo, dressed like a lady.
Ya-ya-ya, berpakaian seperti wanita.
Oo-oo-oo, talk like a baby,
Oo-oo-oo, bicara seperti bayi,
Golly, golly, golly, golly, go, go, ooh.
Astaga, Astaga, Astaga, Astaga, Pergi, Astaga.
Love like a woman, ooh-ooh-ooh-ooh.
Cinta seperti wanita, ooh-ooh-ooh-ooh.
Ooh.....
Ooh .....

Tags: #P #Paul McCartney #Inggris