Yoiki - Kecewa

awalnya sangat indah ku rasakan
sepertinya kau terakhir di cintaku
akhirnya ku kecewa sama kamu
kau tak seperti cinta yang tulus yang ku mau

kau musuhi aku, kau bentak diriku
sesuka hatimu, tak pernah ada baiknya
kau siksa batinku, kau bunuh perlahan
kau jadikan aku pelampiasan saja

akhirnya ku kecewa sama kamu
kau tak seperti cinta yang tulus yang ku mau

kau musuhi aku, kau bentak diriku
sesuka hatimu, tak pernah ada baiknya
kau siksa batinku, kau bunuh perlahan
kau jadikan aku pelampiasan saja

kau musuhi aku, kau bentak diriku
sesuka hatimu, tak pernah ada baiknya
kau siksa batinku, kau bunuh perlahan
kau jadikan aku pelampiasan saja
kau jadikan aku pelampiasan saja, pelampiasan saja

Tags: #Y #Yoiki #Indonesia